Seguretat alimentària

La higiene dels aliments és bàsica a l’hora de poder-ne garantir la seguretat per a les persones que els consumeixen. Ha de començar a l’inici de la cadena alimentària —amb les normes d’higiene per als professionals— i arribar fins a casa, on cal seguir els consells d’higiene domèstica. La tasca de l’Ajuntament consisteix a promoure la divulgació dels coneixements de seguretat alimentària en l’àmbit municipal.

Seguretat alimentària

Tornar