Sanitat ambiental

Les actuacions en sanitat ambiental van dirigides a la vigilància dels factors de risc —físics, químics i biològics— presents en el medi i la seva possible repercussió sobre la salut de la població. Així, realitzem, per exemple, el control de la salubritat en instal·lacions amb risc de legionel·losi.

Sanitat ambiental

Tornar