Responsabilitat de les persones propietàries

Gossos i gats proporcionen una bona companyia als seus propietaris. Ara bé, tenir un animal domèstic també requereix adquirir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat.

Responsabilitat de les persones propietàries

La normativa vigent estatal i municipal obliga a complir els següents punts:

 

  • Identificar el gos, el gat o la fura amb un microxip, perquè pugui ser recuperat en cas de pèrdua o robatori

 

  • Inscriure l’animal al cens municipal i al Registre general d’animals de companyia (ANICOM). És un tràmit gratuït i cal fer servir la documentació que podeu trobar a la web de l’Ajuntament

 

  • Esterilitzar gossos i gats com a forma efectiva d’evitar la superpoblació i l’abandonament com a conseqüència de naixements no desitjats

 

  • Evitar les molèsties que puguin causar a la resta de la ciutadania per causa dels excrements, que han de ser recollits i llençats dins una bosseta al contenidor gris (resta) o en una paperera; dels orins, que cal esbandir amb aigua; i els sorolls i males olors

 

  • Donar l’atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut

 

  • Alimentar, proporcionar exercici diari, i mantenir-lo en bones condicions higienicosanitàries de benestar i seguretat, d’acord amb les necessitats pròìes de la seva espècie i raça

 

  • No maltractar ni abandonar els animals

 

  • A la via pública i en zones properes on hi hagi presència de ramats portar els animals lligats, amb la corresponent corretja.

 

A més, les persones conductores de gossos potencialment perillosos han de tenir en compte que han de disposar de la llicència municipal corresponent, i els gossos han de portar morrió.

 

Tornar