Punt Jove SHS

Al punt jove situat a la Casa de Cultura, trobareu informació i acompanyament individualitzat o grupal en: educació, treball, activitats culturals i de lleure, participació i associacionisme juvenil, voluntariat i mobilitat internacional i ajudes d’accés a l’habitatge.

Cal demanar cita prèvia al 621 291 459 o bé enviar un correuu electrònic a cmaso@santhilari.cat

Punt Jove SHS

Tornar