Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

L’Ajuntament de Sant Hilari s’adhereix al Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci per tal de dotar de totes les eines, perquè les activitats que es realitzin al municipi s’organitzin amb les mesures per detectar, evitar possibles violències sexuals.

 

Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci

El Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d’oci és un punt de partida en l’actuació i coordinació dels diferents professionals de la seguretat que exerceixen les seves funcions a Catalunya, especialment en l’àmbit de les violències sexuals no tipificades al Codi penal.

 

L’Ajuntament de Sant Hilari s’ha adherit al Protocol a l’any 2019.

Durant el mes de novembre de 2020 diverses persones del municipi (tècnica municipals, càrrecs electes i persones voluntàries realitzen la formació que facilita el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya).

 

 

Per a més informació relacionada amb el Protocol, podeu accedir al web  Departament d’Interior clicant aquí.

Tornar