Projecte Singular

Aquest projecte, que forma part dels programes de diversificació curricular, té com a objectiu augmentar el rendiment escolar dels estudiants amb més dificultats perquè assoleixin el graduat en Educació Secundària, tot motivant el seu interès per un ofici o professió. Així, doncs, des de l’Ajuntament es coordina l’activitat pràctica, que és part de l’adaptació curricular, en diferents equipament municipals i empreses privades del municipi.

Projecte Singular

Tornar