Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Sant Hilari

L’Ajuntament de Sant Hilari ha elaborat un Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament per garantir la igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i dones.

Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Sant Hilari

Les administracions públiques, i en concret les locals, són pioneres en la implementació de mesures per assolir la igualtat real entre dones i homes, amb la creació de les polítiques, regidories i serveis específics que han millorat les situacions de les dones a l’àmbit local.

 

S’han impulsat polítiques públiques i accions de cara a la ciutadania, recollides en els plans locals d’igualtat (que a Sant Hilari es va aprovar l’any 2021) i s’han implementat polítiques internes per a l’organització i distribució de les persones treballadores dins l’administració, les retribucions, la igualtat d’oportunitats en l’accés i la promoció, la comunicació, tant interna com externa, etc.

 

Des de l’Ajuntament de Sant Hilari ja fa uns anys que es va prendre el compromís de treballar per la igualtat i l’equitat de gènere, desenvolupant activitats de sensibilització, prevenció i intervenció en relació amb el gènere i les violències. L’administració pública ha de ser la primera a donar exemple, assumint la responsabilitat cap a l’entorn social, econòmic i físic del municipi i tenint en compte la responsabilitat vers les persones que dia a dia treballen en els ens locals.

 

El primer Pla intern d’igualtat de gènere de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, que pretén establir un marc d’actuació 2023 – 2026, té com a objectius principals incorporar de manera transversal el principi d’igualtat de gènere en l’organització interna i enfortir la credibilitat i el compromís de l’Ajuntament en les polítiques de gènere, donant coherència entre el discurs i la pràctica interna.

 

Aquest document ens permetrà treballar i avançar en diferents àmbits com la comunicació inclusiva i no sexista, la formació de gènere, la lluita contra l’assetjament sexual o per raó de gènere, la  visibilització i reducció de les desigualtats laborals entre dones i homes, i poder convertir l’Ajuntament de Sant Hilari en un referent respecte l’àmbit d’igualtat de gènere.

 

Aquí podeu consultar el document del Pla d’Igualtat Intern

 

Tornar