Concurs de Pintura Ràpida

El Concurs de Pintura Ràpida té com a objectiu donar a conèixer joves pintors fins aleshores desconeguts i fomentar l’interès artístic i per la pintura a la nostra vila.

Concurs de Pintura Ràpida

Aquest concurs se celebra cada Divendres Sant des de fa 27 anys i es caracteritza per la seva rapidesa: el mateix dia es fan les inscripcions, es fa i s’entrega l’obra pictòrica lliure, el jurat delibera i s’entreguen els premis.

 

Les categories són les següents:
Infantil: fins a 12 anys
Juvenil: de 13 a 16 anys
Adult: de 17 anys en endavant

 

 

Tornar