Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

El municipi de Sant Hilari disposa d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), aprovat febrer 2023, que defineix les actuacions a realitzar els propers 4 anys per aconseguir els objectius de reducció d’emissió de la Unió Europea.

 

El document parteix de la revisió del primer PAES elaborat l’any 2014.

Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm està compromès amb el procés de transició energètica manifestat amb l’adhesió al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia Sostenible.

 

Els signants del Pacte dels Alcaldes es comprometen, voluntàriament i unilateralment, a adoptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu municipi com a mínim en un 40% per l’any 2030 (estratègia del “40/30”); a reduir la vulnerabilitat del seu territori, i a augmentar la resiliència als impactes del canvi climàtic, mitjançant la redacció i execució de Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) com a full de ruta per assolir els objectius de reducció de les emissions de CO2.

 

Al maig del 2021, el renovat Pacte de les Alcaldies assumeix els compromisos de l’Acord Verd europeu 2019 i la Llei europea de Canvi Climàtic i fixa l’objectiu de reducció en més del 55% al 2030 i la neutralitat en carboni al 2050.

 

El PAESC de les Guilleries ha estat elaborat per la Diputació de Girona i el CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques gironines) seguint la metodologia publicada per l’Oficina del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. Té una validesa de quatre anys i està subjecte a una revisió i seguiment mitjançant un informe d’implantació cada dos anys.

 

El document defineix les mesures a favor de les fonts d’energia renovables i les tecnologies de millora de l’eficiència energètica per a la mitigació del canvi climàtic, una avaluació de les vulnerabilitats i els riscos al canvi climàtic i un pla d’acció pel que fa a l’adaptació. Consta de 8 accions de mitigació supramunicipals, que suposen un estalvi de 41.611,51 tnCO2 eq per a l’any 2030 (reducció del 28% respecte les emissions de l’any 2005); 204 accions de mitigació municipals per als 8 municipis de la unitat Guilleries, que suposen un estalvi de 79.063,33 tnCO2 eq per a l’any 2030 (reducció del 48% respecte les emissions de l’any 2005); 5 accions d’adaptació supramunicipals pels diferents sectors d’actuació; i 24 accions d’adaptació municipals.

Tornar