Mosquit tigre

El mosquit tigre (Aedes albopictus) és una espècie invasora provinent d’Àsia. És de mida petita, de color negre i ratllat de blanc. Té un radi d’acció relativament curt, d’uns 400 m del lloc de cria. Per aquest motiu, si impedim que a casa nostra trobi llocs per criar, normalment en  llocs on s’acumula l’aigua, en serem els principals beneficiats

Mosquit tigre

La reacció del nostre cos a la fiblada pot ser forta i molt molesta, i ens pot transmetre malalties. A Europa, per exemple, s’han donat casos del virus chikungunya i dengue. Amb tot, no es té constància que hagi estat vector de malalties a Catalunya.

 

Els ciutadans tenen un paper molt important a l’hora d’evitar la proliferació del mosquit tigre, perquè es calcula que més del 90 % dels espais on l’insecte pot criar són privats. Per evitar que el mosquit criï a casa, només cal seguir aquests consells:

  • Detectar els recipients que puguin contenir aigua a l’exterior de casa (pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores, abeuradors…) i buidar-los, encara que sembli que no hi ha larves. N’hi ha prou amb llençar l’aigua a terra o a la gespa. Procureu que els recipients no es tornin a omplir, per exemple, posant-los cap per avall.
  • Cal tapar hermèticament, sigui amb una tapa o amb tela mosquitera, els dipòsits d’aigua.
  • S’ha de posar sota cobert, cap per avall, o cobrir amb una lona les barques, carretons o remolcs.
  • Cal eliminar els pneumàtics vells portant-los a la Deixalleria.
  • És recomanable posar peixos vermells, que es mengen les larves del mosquit, en basses ornamentals i fonts de jardí. Hem de tenir en compte que aquesta és una espècie de peixos potencialment invasora. Per tant, sota cap concepte s’han d’alliberar en rius i estanys naturals, ja que podrien alterar greument aquests ecosistemes.
  • És recomanable netejar anualment les canaleres de teulats i terrasses.
  • També és bo buidar o tractar amb un producte larvicida l’aigua d’embornals i desaigües.

 

A continuació adjuntem un parell de vídeos amb consells per evitar que el mosquit tigre criï a casa

 

 

 

 

Més informació a:

http://mosquitigregirona.cat/index.php/ca/

Documents adjunts

Tornar