Mediació comunitària

La mediació és una eina per prevenir conflictes i abordar les problemàtiques que sorgeixen de la convivència quotidiana entre veïns: sorolls, higiene, animals, utilització d’espais públics, etc.

Mediació comunitària

El servei de mediació comunitària, integrat a la regidoria de Ciutadania, Solidaritat i Polítiques d’Igualtat, té com objectius fomentar la convivència i la cohesió social del poble, prevenint els conflictes entre els veïns; donar suport a les juntes de veïns en la seva gestió i tasca comunitària, i, finalment, contribuir a la integració i l’acolliment de les persones nouvingudes als barris i escales de veïns.

Per sol·licitar aquest servei us podeu adreçar a la tècnica de ciutadania mitjançant el telèfon de l’Ajuntament, 972 868 101, o per correu electrònic a mirazola@santhilari.cat

Tornar