Orgànica

La fracció orgànica dona fruit!

 

Cadascú de nosaltres separa selectivament al contenidor marró uns 110 kg de residus orgànics a l’any.

 

Orgànica

La Fracció Orgànica dels Residus Municipals, coneguda tècnicament per FORM, està constituïda per restes de menjar i restes vegetals de mida petita

 

La FORM és la fracció més inestable dels residus degut al seu elevat contingut en aigua (al voltant del 80% en pes) i en matèria orgànica (hidrats de carboni, proteïnes i greixos), que fa que fàcilment es degradi per acció dels microorganismes. Amb tota la fracció orgànica i fracció vegetal generada el 2019 s’han pogut obtenir 180 tones d’adob orgànic “compost”.

 

QUINS RESIDUS ES CONSIDEREN FORM? 

 

Les restes de menjar, peles i triadures de fruita i verdura, ossos i restes de carn, espines i restes de peix, closques de marisc i mol·luscs, closques d’ou i pellofes i closques de fruits secs, marro de cafè i restes d’infusions. 

 

Les restes vegetals de petites dimensions i poca quantitat, com ara: rams de flors pansits, flors i fulles seques, males herbes, gespa, petites branques d’esporga i fullaraca.

 

D’altra  banda, també es gestionen per aquesta via: els residus de paper de cuina i tovallons bruts, mocadors de paper, taps de suro, serradures i encenalls de fusta natural, excrements d’animals domèstics sense llits de sorra absorbent ni bosses de plàstic, escuradents i palets de gelat, menjar xinès o de fer pinxos. Materials compostables, com ara: bosses compostables o la vaixella (gots, plats, bols i coberts) d’un sol ús compostable.

 

GESTIÓ I RESULTAT

 

A Sant Hilari recollim la fracció orgànica mitjançant el porta a porta els dimarts, dijous i diumenges. Tots els habitatges disposen gratuïtament d’un cubell marró reixat i bosses compostables per emmagatzemar les restes orgàniques diàries. Aquest cubell reixat permet que l’aire assequi la matèria orgànica i eviti la generació de males olors i lixiviats. Els dies de recollida cal baixar la bossa plena dins del cubell marró gran (no reixat) a la porta de casa.

 

Els residus orgànics recollits són traslladats a la planta de compostatge de Santa Coloma de Farners per tal d’obtenir-ne compost (adob), un fertilitzant orgànic beneficiós per l’agricultura i la jardineria. Per cada 100 kg de matèria orgànica s’obtenen uns 20 kg d’adob! Els veïns i veïnes que vulguin utilitzar-ne pel seu hort o jardí poden anar-ne a buscar gratuïtament a la planta els dimecres de 9 a 13h o trucar al telèfon 872012018 (Serveis Nora) per concertar un altre dia.

 

El 31% en pes del total de residus que generem són orgànics. Però no tot el que posem al cubell marró és orgànic… A Sant Hilari estem al voltant del 3% d’impropis – residus que es llencen a l’orgànica i no formen part d’aquesta fracció -. Aquest és un valor força bo, encara que idealment caldria estar per sota el 2%. La presència d’impropis a la FORM dificulta el procés de compostatge i la qualitat final de l’adob

 

Compte! La pols d’escombrar, la cendra, les burilles de cigarreta i els bolquers, NO són residus orgànics. Van a la fracció resta o rebuig.

 

La fracció vegetal en gran quantitat i volum segueix un altre circuit. L’hem de portar a la Deixalleria o podem demanar que ens la vinguin a recollir gratuïtament a casa trucant al 937 653 151 (servei de recollida de voluminosos i poda). Abans d’iniciar el procés de compostatge necessitarà un tractament previ de trituració.

 

BENEFICIS DE LA VALORITZACIÓ DE LA FORM

 

Recollir selectivament la FORM i la fracció vegetal, a més de ser una exigència legal de la Unió Europea que obliga als Estats membres a reduir el percentatge de residus municipals biodegradables destinats als abocadors, ens reporta beneficis ambientals i econòmics.

 

Motius ambientals:

  • Estalviem l’ús de fertilitzants i millorem la qualitat dels sòls. El compost augmenta la retenció d’aigua i nutrients del sòl i n’incrementa la porositat.
  • Reduïm els residus biodegradables que acaben a l’abocador i les plantes incineradores. Això representa menys emissions gasoses, males olors i la generació de lixiviats, a més d’allargar la vida útil d’aquestes instal·lacions de tractament finalista.
  • Disminuïm l’emissió de gasos implicats en l’efecte hivernacle generats en el procés de descomposició anaeròbia als abocadors – diòxid de carboni (CO2) i metà (CH4) -, i dels processos de combustió en les incineradores – CO2 -.

 

Motius econòmics:

  • Els residus municipals que van a dipòsit controlat o incineradora es graven amb un cànon de residus, que any rere any es penalitza amb preus més elevats que s’acaben traslladant al rebut d’escombraries. 

 

Per a més informació sobre la matèria orgànica i el seu procés de valorització pots veure el vídeo o consultar la documentació adjunta.

 

Tornar