Implantació de l’entorn natural als espais urbans. Equilibri, biodiversitat i sostenibilitat, 2019

Jornada tècnica per treballar la gestió integral dels espais verds i incorporar l’entorn i equilibri natural en la trama urbana dels pobles i ciutats

Implantació de l’entorn natural als espais urbans. Equilibri, biodiversitat i sostenibilitat, 2019

Seguint amb la mateixa línia de treball dels anys anteriors, des de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar, l’objectiu de la jornada tècnica és divulgar els coneixements i noves tècniques de gestió del espais verds urbans des d’una perspectiva de respecte al medi natural i a les persones.

 

Els temes tractats van ser: les diferents espècies d’arbrats i dinàmiques de poda, disseny de jardins sostenibles pel foment de la biodiversitat, tècniques per generar més hàbitats per insectes així com la utilització d’aus i altre fauna pel control de plagues i l’obtenció d’un equilibri natural.

 

L’objectiu de la jornada és la de compartir informació i experiències en aquest àmbit per tal de proporcionar eines als gestors i tècnics municipals.

 

PONÈNCIES:

 

– L’arbre urbà, recurs de futur. Sr. Josep Selga, consultor en arboricultura.

– Ciutats saludables, foment de la biodiversitat. Sr. Àlex Puig, Vivers Ter.

– Insectes. Control de plagues i equilibri natural: com generar hàbitats pels insectes? Sr. Xavier Pons, Universitat de Lleida & Sra. Belén Lumbierres, Universitat de Lleida.

– Aus i altra fauna. Control de plagues i equilibri natural. Sr. Jordi Baucells, Biodiversitat.cat.

 

Per a més informació, podeu consultar la web de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar.

Tornar