Identificació i cens d’animals domèstics

La identificació i cens dels animals de companyia possibilita la seva recuperació en cas de pèrdua i permet conèixer el número de mascotes que resideixen al municipi.

Identificació i cens d’animals domèstics

Tal com s’estableix a l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, tots els propietaris i propietàries d’un animal de companyia (gossos, gats i fures) han d’/de:

 

Identificar el seu animal amb un microxip homologat. Aquesta identificació es pot fer en qualsevol centre o clínica veterinària.

 

Censar l’animal que resideix de manera habitual a Sant Hilari al Registre municipal d’animals de companyia (ANICOM) . És un tràmit gratuït que cal fer mitjançant instància genèrica (presencialment a l’Ajuntament o telemàticament – apartat de Tràmits i gestions d’aquest portal web -) i aportant la documentació següent:

 

  • El document de Comunicació de dades al Registre general d’animals de companyia i cens municipal complet (veure adjunt al peu de pàgina)
  • Còpia cartilla veterinària
  • Altra documentació acreditativa, si s’escau, per canvi de propietari/ària, baixa, etc.

 

La inscripció al cens s’ha de fer en el termini màxim de tres mesos des del naixement de l’animal o bé de trenta dies naturals des de la data d’adquisició o del canvi de residència.

Tornar