Guia de llenguatge inclusiu

La regidoria de Ciutadania ha creat una guia per a un ús inclusiu, no sexista, ni androcèntric del llenguatge

Guia de llenguatge inclusiu

Documents adjunts

Tornar