Fem memòria – Reparació jurídica

L’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm va organitzar un acte el 10 de març del 2023 per retre homenatge a les víctimes que van patir un judici militar franquista

Fem memòria – Reparació jurídica

El juliol de 2017, l’Arxiu Nacional de Catalunya va publicar la relació de persones a les quals es va instruir un procediment judicial militar durant la Dictadura de Franco, en compliment de la Llei 11/2017, del 4 de juliol, de reparació jurídica de víctimes del franquisme, aprovada el 29 de juny pel Parlament de Catalunya. La llista presentava les víctimes ordenades alfabèticament, amb 66.590 persones físiques i 15 persones jurídiques.

La Dictadura va considerar enemigues les persones que, per raó de la seva afiliació política, sindical, associativa, per les seves idees o creences o per les seves opcions vitals, no eren afins al règim. La repressió va ser sistemàtica i transversal, i va afectar homes i dones de totes les edats, orígens, condició social i professions.

Seguint els criteris de veritat, justícia i reparació, la Regidoria de Recerca, Història i Patrimoni ha extret i publicat al web municipal i al de la biblioteca la llista dels veïns i veïnes nascudes i/o residents a Sant Hilari per fer-ne una pròpia, fàcilment consultable, com a exercici de reparació moral cap al veïnat de Sant Hilari que va patir la Dictadura de Franco. Es tracta d’una llista on figuren un total de 67 persones (66 homes i 1 dona) físiques nascudes i/o residents a Sant Hilari, a algunes de les quals es va instruir més d’un procediment. La relació inclou cognoms i nom de la persona represaliada, sexe, el municipi de naixement, el de residència, tipus de procediment (consell de guerra, diligències prèvies o similars), número de causa, data d’inici de la causa, data d’aprovació de la sentència o altra resolució, pena imposada i commutació o l’indult demanat. S’hi indiquen les persones que van ser executades.

 

Aquí podeu veure el vídeo que es va projectar durant l’acte que es va celebrar el 10 de març del 2023 a la Sala Noble per homenatjar els hilariencs (i una hilarienca) que van patir un judici militar franquista:

 

Tornar