Establiments públics i indrets habitats

A Sant Hilari vigilem la salubritat d’edificis i de locals d’habitatge i de convivència humana per eliminar els riscos que s’hi puguin detectar. Concretament, controlem i gestionem la salubritat de piscines d’ús públic, encarreguem el control de la salubritat de les sorreres infantils, encomanem accions pel control integrat de plagues urbanes, i vetllem per la gestió de riscos derivats de la presència del mosquit tigre.

Establiments públics i indrets habitats

Tornar