Eliminació del glifosat: control sostenible de les males herbes

Des de l’any 2015 l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm ha pres la iniciativa per buscar alternatives més naturals i sostenibles a l’ús d’herbicides químics.

Eliminació del glifosat: control sostenible de les males herbes

El glifosat és un herbicida organofosforat no selectiu i sistèmic, és a dir, que penetra dins la planta o animal sobre el qual s’aplica i s’estén per tot el seu cos. Es tracta d’un dels productes més utilitzats per al control de les males herbes. Ara bé, el març de 2015, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) el va considerar com a “probablement cancerigen”.

 

Després que l’OMS declarés aquesta substància com a probable cancerigen pels humans el producte ha estat vetat per molts països europeus i ha estat eliminat progressivament en molts municipis del país.

 

L’Ajuntament de Sant Hilari és sensible a la problemàtica que presenta aquest producte químic. És per això, que des de ja fa uns anys ha substituït l’ús del glifosat per l’àcid acètic (vinagre) per al control de les males herbes de les voreres i els escocells dels arbres, així com el desherbatge manual i mecànic.

 

El vinagre, considerat a Catalunya fungicida i no herbicida, té bons resultats en parcs i jardins si la gespa està ben tallada, en altres àmbits o circumstàncies el seu resultat és efectiu en un primer moment, però no dura prou i cal un esforç de personal com a complement del producte (desherbatge manual i mecànic).

 

A la pràctica aquest control més manual ha implicat posar en marxa un pla de manteniment de barris que combina la desbrossada amb la neteja viària. Al mateix temps, també ha calgut interioritzar i transmetre un nou concepte, que és que “no hi ha males herbes, sinó herbes esporàdiques”, que són aquelles que neixen en llocs on no volem, i per tant, ser més permissius i permetre que aquest tipus d’herbes convisquin amb nosaltres en alguns espais.

 

Amb aquesta mesura disminuïm l’exposició de la població a subtàncies nocives per a la salut i millorem la qualitat de vida del nostre municipi.

Tornar