Vidre

El vidre, 100% reciclable

 

El 10% dels residus que generem a Sant Hilari Sacalm són de vidre.

Vidre

Les característiques del vidre, impermeabilitat i resistència, fan que sigui un material excel·lent per a conservar aliments i begudes sense alterar les propietats dels productes que contenen.

 

La utilització del vidre com a envàs també és la millor opció des del punt de vista ambiental, ja que és 100% reciclable sense perdre les seves propietats, es pot tornar a utilitzar fins a quaranta vegades amb una despesa energètica molt baixa i s’evita el consum de matèries primeres per a la fabricació de vidre nou, al mateix temps que es redueix la contaminació atmosfèrica i de les aigües en el procés.

 

Reciclant 10 ampolles de vidre estalviem l’energia que necessitem per posar 6 rentadores! 

 

Els materials que podem posar al contenidor verd són:

 

  • Ampolles i pots de vidre, sense bossa de plàstic, ni tap ni xapa! Si el tap és de suro, a l’orgànica, si és metàl·lic o de plàstic, als envasos.

 

  • Gots, copes, cendrers i plats de vidre.

 

No hi tirarem: bombetes, fluorescents, ceràmica, porcellana, ni vidre pla o de finestra, que aniran a la Deixalleria.

 

El contingut del contenidor verd és gestionat per Ecovidrio. Prèviament al procés de reciclatge s’extreuen les possibles impureses, com ara etiquetes i restes d’aliments o begudes, que podrien afectar la qualitat final. A continuació, es fon a temperatures superiors a 1000 °C i se li dona la forma desitjada mitjançant motlles.

 

Reciclar és sumar!

Tornar