Document Únic de Protecció Civil Municipal

És el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi per prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions  d’emergència del municipi. S’hi recullen els procediments per a riscos com ara els territorials (onades de calor, ventades…) i riscos especials (sísmic, incendi, nevades…).

Documents adjunts

Tornar