Càpsules de cafè

A la Deixalleria municipal s’han habilitat dos contenidors: un per càpsules d’alumini i un altre per les de plàstic

Càpsules de cafè

L’Ajuntament de Sant Hilari ha firmat un acord amb Nestlé España S.A., empresa productora de Dolce Gusto i de Nespresso, per gestionar el reciclatge de les càpsules de cafè, tant de la seva marca com altres.

 

A Sant Hilari s’han habilitat dos contenidors (un per a les càpsules monodosi d’alumini i un altre per les de plàstic) i demanem a la ciutadania que les separi a casa i les porti a la deixalleria.

 

Nestlé pren el compromís de minimitzar els impactes ambientals derivats dels seus productes i vol fomentar l’economia circular. El seu mètode de recollida selectiva va ser pioner a Suïssa i s’ha estès a diferents comarques catalanes.

 

El trasllat de totes les càpsules d’alumini i plàstic fins a la planta de reciclatge va a càrrec de Nestlé. Com a resultat, es podran reciclar per separat els materials de la càpsula i s’obtindrà un compost de qualitat a partir de la matèria orgànica del seu interior.

 

La problemàtica que hi havia fins ara és que es tracta d’un residu compost: residu d’envàs (alumini o plàstic) i residu orgànic (marro de cafè, infusions, cacau, etc.)

 

Si les càpsules se separen a casa amb la fracció d’envasos, aquest residu arriba a les plantes de triatge on no hi ha un circuit específic per separar la part orgànica de l’embolcall i, per tant, es descarta com a rebuig i acaba a l’abocador.

 

Si se separen a casa amb la fracció resta, el residu va directament a l’abocador. Com a conseqüència, es perd la matèria orgànica que podria ser transformada en compost i es perden els materials d’alumini i plàstic que podrien retornar al circuit per produir altres productes.

 

Així doncs, portar les càpsules a la deixalleria i dipositar-les al contenidor que toca és un gran benefici per al medi i per a tothom.

Tornar