Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas

L’actual biblioteca es va inaugurar el 2008 i forma part del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. Amb una superfície de 800 m2, la població pot gaudir d’un servei de biblioteca pública adequat a les actuals necessitats, fet que suposa un pas més en la consecució dels objectius culturals, socials i educatius del municipi.

Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas

Tornar