Benestar i comunitat 2022 -2023 joves

Els agents tècnics i professionals del municipi de Sant Hilari decideixen treballar en aquesta edició del Benestar i comunitat en l’àmbit dels joves. Es crea una taula amb els agents propers al col·lectiu (escoles, tècnic de juventut, serveis socials, cap, esports, etc…) per desenvolupar una diagnosi que marqui les prioritats a treballar.

Benestar i comunitat 2022 -2023 joves

S’identifica com una de les problemàtiques a que s’enfornten els joves és a l’accés a l’alcohol, les drogues i les pantalles, amb el risc d’esdevenir addiccions.

Inicialment s’acorda realitzar una enquesta ( a través dels centres educatius (aleshores Sant Josep i Busquets iPunset) per conèixer, des de la pròpia mirada dels joves, com viuen l’accés o quina és la realitat davant aquestes possibles addiccions. Inicialment ens centrem en tabac, alcohol i drogues, i desvinculem l’estudi del món digital i de les pantalles.

 

Posteriorment s’inicia un treball a les aules, que en funció de les edats treballa temes vinculats amb l’apoderament dels joves, la relació amb l’alcohol i les drogues, la pressió dels companys, el món de l’oci nocturn, etc…. acompanyat de professionals iels mateixos educadors dels centres. La intenció és que aquest treball quedi  vinculat a l’activitat pròpia de cada curs i cada centre educatiu.

Es realitza també un treball transversal, amb tot els agents relacionats amb joves (cap, educadors, tècnics d’esports, de joventut, serveis cocials,  vigilants municipals, ……) per a compartir visió, coneixement, experiències i fins i tot accions de suport als joves, en aquest àmbit.

 

Tornar