Benestar i comunitat 2020-2021 – Habitatge

La taula de Benestar i comunitat del municipi ha treballat per determinar la línia de treball per aquests propers mesos (almenys de setembre de 2020 a març de 2021) i ha determinat que una problemàtica que pateix el municipi i que afecta a diferents àmbits i col.lectius és el d’habitatge.

 

Benestar i comunitat 2020-2021 – Habitatge

La Taula ha conclòs com a una problemàtica recorrent, la demanda d’habitatges de lloguer i la poca oferta existent al municipi.

Al mateix temps, l’estudi d’habitatges buits realitzat al municipi en els darrers mesos, determina l’existència de pisos sense ocupar, i que podria ser una línia de treball.

També, la discriminació que pateixen alguns col·lectius a l’hora d’accedir a l’habitatge, ha de ser una línia de treball d’aquesta taula.

Per aquests motius s’inicia el treball per crear una borsa municipal d’habitatge social, que permeti l’entrada a aquests habitatges sobretot als col·lectius amb més dificultat per accedir-hi (joves, persones d’origens determinats, families nombroses…).

Paral·lelament es treballa per oferir algun taller o xerrada sobre el dret a l’habitatge, i la taula antirumros del municipi, prepara accions per desestigmatitzar els col·lectius que pateixen discriminació per accedir a habitatge de lloguer.

 

Finalment s’ha acordat promoure el lloguer social a través de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, que ofereix projectes que donen garanties tan al llogater com al propietari. Més informació aquí

 

També s’ha creat una campanya per lluitar contra l’estigmatització de certs col·lectius que dificulten l’accés a l’habitatge de lloguer. Aquesta campanya, titulada *JOLLOGO, ha estat reconeguda pel banc de bones pràctiques

clica aquí

 

Tornar