Alternatives actuals i futures al glifosat en l’àmbit de la gestió municipal, 2017

Jornada tècnica per debatre les alternatives a l’ús d’herbicides convencionals en la jardineria municipal per opcions  més sostenibles mediambientalment

Alternatives actuals i futures al glifosat en l’àmbit de la gestió municipal, 2017

La reducció en l’ús d’herbicides és un objectiu i repte de la nostra societat, i encara més quan tractem de l’àmbit municipal. Diferents pobles i ciutats de Catalunya han iniciat proves i plans per tal de reduir l’aplicació d’herbicides dins dels nuclis urbans.

 

L’objectiu d’aquesta jornada és la de compartir informació i experiències en aquest àmbit per tal de proporcionar eines als gestors i tècnics municipals.

 

PONÈNCIES:

 

– Estat de la qüestió a Catalunya. Sr. Andreu Taberner, responsable de bones pràctiques fitosanitàries i cobertura vegetal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

– Manteniment de les males herbes dels jardins sense glifosat. Com es pot fer? Què cal canviar? Sr. Carles Garcia, responsable del Servei d’Espais Verds de l’Ajuntament de Malgrat de Mar.

 

Presentació de productes:

 

– Màquina deshidratadora. Sr. Joan Antoni Rodríguez, Ilaga-Oeliatec.

– Vinagre (àcid acètic). Sr. Antonio Albelda, BioEmpe.

– Cremador infrarojos i altres opcions per a una lluita integrada contra les males herbes urbanes. Sr. Lluís Font, Servicentre.

– Assessorament Gestió Integrada de Plagues. Deshidratadora i espuma. Sr. Jordi Senmartí, Senplag.

 

Per a més informació, podeu consultar la web de la Càtedra de l’Aigua, Natura i Benestar.

Tornar