Tutorial: com s’envia una factura electrònica?

Des de 2015, els proveïdors de l’Ajuntament que hagin de presentar factures ho han de fer en format electrònic. Aquest sistema facilita la gestió i redueix el temps de tramitació i abonament de les factures, alhora que ens permet minimitzar el consum de paper.

Tutorial: com s’envia una factura electrònica?

Tornar