Subvencions Diputació de Girona

Relació de les diferents subvencions concedides per la Diputació de Girona a l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm durant els darrers anys.

Subvencions Diputació de Girona

Esports: Jo faig esport i tu?

Expedient: ES/16175

4.000,00€

 

XSLPE – Promoció econòmica

Expedient: 1422/17

4.000,00€

 

Ajuts de fins 30.000 habitants per finançar projectes d’accés a les Noves Tecnologies

Expedient: 2017/2217

2.013,35€

 

Ajuts de material informàtic per a museus

Expedient: 2017/2238

1.034,48€

 

Arrenjaments de camins

Expedient: 2017/2249

3.874,00€

 

Sega de marges

Expedient: 2017/2249

352,18€

 

Fons cooperació econòmica i cultural

Expedient: 2017/1557

87.831,00€

 

Funcionament dels serveis del Museu Guilleries i divulgació dels valors de les Guilleries

5.000,00€

 

Adequació nau parc de bombers

Expedient: 2017/3227

21.755,00€

 

Esdeveniments caràcter firal – Mercat Guilleries

Expedient: 2017/4648

752,39€

 

Esdeveniments caràcter firal – Setmana Santa

Expedient: 2017/4647

1.060,61€

 

Esdeveniments caràcter firal – Torna en Serrallonga

Expedient: 2017/4649

687,00€

 

Instal·lació energia solar tèrmica

Expedient: 2017/4980

3.735,98€

 

Publicacions d’interès local editades per l’Ajuntament

Expedient: 2017/5394

1.591,20€

 

Esportistes individuals

Expedient: 2017/7732

200,00€

 

Polítiques de foment de la Participació Ciutadana 2017

Expedient: 2017/6958

2.291,76€

 

Actuacions municipals per a nevades

Expedient: 2018/6640

7.320,44€

 

Fons cooperació econòmica i cultural – Despeses corrents

Expedient: 2018/1187

107.668,00€

 

Fons cooperació econòmica i cultural – Cooperació cultural

Expedient: 2018/1831

19.000,00€

 

Fons cooperació econòmica i cultural – Noves Tecnologies

Expedient: 2018/1823

2.815,07€

 

Arranjaments de camins

Expedient: 2018/1187

2.800,00€

 

Noves Tecnologies per Museus Guilleries

Expedient: 2018/6011

1.153,87€

 

Publicacions interès local

Expedient: 2018/2918

1.488,00€

 

XSLPE – Marca Sant Hilari i projecte aparadors buits

Expedient: 2018/658

5.000,00€

 

Fira-mercat Guilleries

Expedient: 2018/5090

1.800,00€

 

Pla a l’acció. Adquisició i instal·lació d’un punt càrrega públic

Expedient: 2018/5435

5.000€

 

Fira artesanal Setmana Santa

Expedient: 2018/5098

1.300,00€

 

PUOSC – Programa específic de cooperació municipal

Expedient: 2016/6340

20.000€

 

Polítiques de foment de la Participació Ciutadana 2018

Expedient: 2018/1505

2.962,62€

 

Suport econòmic pel servei de socorrisme PT15

Expedient: 2019/2442

1456,98€

 

Reparació urgent de vials diversos

Expedient: 2019/6340

20.000€

 

SHS territori 100% salut PM07

Expedient: 2019/1958

9.000€

 

Suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbans

Expedient: 2019/1680

1.556,74€

 

Fira Barroca Serrallonga

Expedient: 2019/4305

1.400€

 

Fira artesanal Setmana Santa

Expedient: 2019/4306

1.700€

 

Fira Guilleries

Expedient: 2019/4311

1.900€

 

Publicacions locals editades per Ajuntaments

Expedient: 2019/2648

1.981,20€

 

Restauració capella Can Rovira

Expedient: 2019/2287

10.000€

 

Actuacions en camins

Expedient: 2019/672

2.800€

 

Enllumenat públic

Expedient: 2019/672

114.160,10€

 

Cooperació cultural

Expedient: 2019/2653

20.145.90€

 

Noves tecnologies

Expedient: 2019/3996

2.880,01€

 

Estudi diagnosi necessitats aigua al sector industrial

Expedient: 2019/890

11.000€

 

Estudi de l’habitatge buit

Expedient: 2019/4102

8.037,78€

 

Esports A1. Suport als municipis per la promoció i foment de l’activitat

Expedient: 2019/2056

4.000€

 

Esports A3. Reparació fuita vas gran piscina exterior

Expedient: 2019/2476

6.367,35€

 

Pressupostos participatius 2019

Expedient: 2019/4903

3.035,36

 

Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant MESE

Expedient: 2018/4940

30.000,00€

 

Realització microrasa per instal·lació de fibra òptica

Expedient: 2020/478

13.690,77€

 

Noves Tecnologies per a Museus i Col·leccions

Expedient: 2020/312

1.666,66€

 

Gratificacions extraordinaries despeses efectives de retirada de neu i adquisició de potassa

Expedient: 2020/5729

1.378,26€

 

Suport econòmic per al servei de socorrisme a les piscines municipals de titularitat i/o gestió municipal (Pt15)

Expedient 2020/1397

6.598,56€

 

SHS territori 100% salut PM07

Expedient 2020/633

7.249,18€

 

Actuacions en camins

Expedient: 2020/1265

2.800€

 

Enllumenat públic

Expedient: 2020/1265

114.160,10€

 

Cooperació cultural

Expedient: 2020/3403

20.145.90€

 

Noves tecnologies

Expedient: 2020/5170

2.830,01€

 

Actuacions municipals motivades pel temporal Glòria

Expedient: 2020/7290

34.766,36€

 

Subvencions en noves tecnologies a ajuntaments arran de la situació de la Covid-19
2.000,00€

 

Reactivació del teixit econòmic i comercial dels municipis derivats de l’impacte del Covid-19

Expedient : 2020/7196

3.000,00€

 

Subvencions Museus i Col·lecions Noves Tecnologies 2020

Expedient: 2020/6274

1.034,48€

 

Pressupostos participatius 2020

Expedient: 3793/2020

3601,00€

 

Millores platges, desbordants i vasos Piscina exterior – Programa A3 Esports

Expedient 2020/6467

6.734,69€

 

Canvi del parquet del pavelló d’esports a causa del temporal Glòria – Programa A4 Esports

Expedient 2020/4971

28.000,00€

 

Dinamització comercial del nucli urbà amb la reubicació d’activitat i la cerca d’emprenedors

Expedient 2020/1113

4.000,00€

 

Actuacions municipals per nevades 2021

Expedient 2021/4832

4.452,02

 

Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals

Expedient 2021/4539

4.137,93€

 

Enllumenat públic – Despeses Corrents

Expedient 634/2021

114.160,10€

 

Cooperació Cultural

Expedient 3315/2021

20.145,00€

 

Actuacions en camins

Expedient 633/2021

2.800,00€

 

Noves Tecnologies

Expedient 1237/2021

2.837,00€

 

A4. Suport als municipis per l’organització d’esdeveniments esportius singulars 2021

Expedient 6540/2021

3.000,00€

 

Conservació i millora de la Riera d’Osor – conservació del cranc de riu autòcton

Expedient: 2021/1718

10.000,00€

 

Subvenció caldera biomassa CEIP Guilleries 

Expedient 2021/2598

70.000,00€

 

Millora de la qualitat ecològica de les rieres de Sant Hilari Sacalm

Expedient: 2022/2412

10.000,00€

 

Enllumenat públic – Despeses corrents

Expedient: 1635/2022

114.160,10€

 

Actuacions en camins

Expedient: 1635/2022

2.800€

 

Cooperació cultural

Expedient 2924/2022

20.145,90€

 

Noves Tecnologies

Expedient 1214/2022

2.837,00€

 

Noves Tecnologies per Museus Guilleries

Expedient 5605/2022

1.363,05€

 

Polítiques de foment de la participació ciutadana

Expedient 2223/2022

4.631,76€

 

Renovació instal·lacions piscines municipals

Expedient 2022/6096

41.638,04€

 

Paviments de les piscines municipals

Expedient 2022/4680

4.166,67€

 

Suport econòmic al servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat de i/o gestió municipal (PT15) – Dipsalut

Expedient: 2022/1179/X020201

5.848,67€

 

Promoció i comunicació de la plataforma “A casa en un clic” en l’àmbit local

Expedient 2022/1034

3.704,70€

 

Fira Guilleries

Expedient 2022/4111

3.000,00€

 

Fira artesanal Setmana Santa

Expedient 2022/4112

1.750,00€

 

Subvencions finançament implementació ODS 2022 – Agenda 2030

Expedient 2022/5331

8.000,00€

 

ASIA – ASIO Subvencions per al finançament de les inversions en equipaments dels centres d’acció social
Expedient 2023/652

1674,35€

 

Subvenció 2023 Col-lecció – Museus Guilleries
Expedient 2023/6219

1.200,00€

 

Actuacions municipals per nevades 2023

Expedient 2023/6152

1.474,66€

 

Assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT)

Expedient 2023/654/x020304

2.949,25

 

Subvenció per a actuacions municipals per nevades any 2023

Expedient 2023/6152

1.474,66€

 

Suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control intregat de plagues urbanes (PT10)

Expedient 2022/891/X020201

7.817,91€

 

Cooperació econòmica 2023 – Enllumenat públic

Expedient 2023/2058

114.160,10€

 

Cooperació econòmica 2023 – Actuacions en camins

Expedient 2023/2058

2.800,00€

 

Cooperació econòmica 2023 – Despeses culturals

Expedient 2023/2060

20.145,90€

 

Cooperació econòmica 2023 – Noves tecnologies

Expedient 2023/2061

2.837,00€

 

Programa A3 – Suport a les actuacions de condicionament i millora en equips esportius municipals

Expedient 2023/3807

2.500,00€

 

Cooperació econòmica – Enllumenat públic

Expedient 2023/2058

114.160,10€

 

Cooperació econòmica – Actuacions en camins

Expedient 2023/2058

2.800,00€

 

Cooperació econòmica – Despeses culturals

Expedient 2023/2060

20.145,90€

 

Cooperació econòmica – Noves tecnologies

Expedient 2023/2061

2.837,00€

 

Dipsalut PT15 socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal

Expedient 2023/1475/X020201

5.846,24€

 

Diputació de Girona. A1 Promoció activitats fisicoesportives

Expedient 2023/3634

3.746,00€

 

Fira Guilleries

Expedient 2023/2288

3.120,00€

 

Creant sinergies entre el petit comerç i els clients

Expedient 2022/9563

2.680,15€

 

Millora a la platja de la piscina exterior. Condicionament  i millora en equipaments esportius municipals. Subprograma A3

Expedient 2023/3807

2.500,00€

 

Creació d’una comissió de Gent Gran de Sant Hilari Sacalm

Expedient 2023/10847

4.704,48€

Tornar