Sol·licitud concessió/renovació targeta d’armes de 4a categoria

Relació de documentació a aportar pel sol·licitant de targeta arma 4ª categoria:

 

  • Fotocòpia compulsada del DNI en vigor del sol·licitant per les dues cares.
  • En cas de menor de 18 anys, autorització del seu pare/mare o tutor legal.
  • Targeta arma entregades a la botiga de compra de l’arma.
  • Certificat negatiu d’antecedents penals.
  • Certificat positiu centre mèdic autoritzat.
  • Factura de compra de l’arma.
Sol·licitud concessió/renovació targeta d’armes de 4a categoria

Documents adjunts

Tornar