Seguretat Ciutadana

El cos de la Guàrdia Municipal treballa per ser una policia de proximitat, compromesa amb la població i tota la ciutadania

Seguretat Ciutadana

Què oferim?

És la nostra responsabilitat vetllar pel compliment de reglaments, lleis i normes i treballar per tal que a la població hi hagi un comportament cívic entre tots els ciutadans.

 

 • Ordenança Municipal de Veïnatge i ús de l’espai públic
 • Ordenança de Circulació i Mobilitat
 • Ordenança de Tinença d’Animals
 • Policia de proximitat
 • Policia administrativa
 • Registre d’armes de categoria 4.
 • Comprovacions empadronaments
 • Comprovacions d’obres
 • Visites a comerços i botigues
 • Xerrades a escoles
 • Presència a esdeveniments públics
 • Suport a altres cossos d’emergència
 • Protecció escolar
 • Retirada de vehicles abandonats i gestió de vehicles que es vulguin donar de baixa
 • Suport a la policia judicial
 • Gestió d’objectes perduts
 • Assistència en tramitació de denúncies
 • Recollida d’animals perduts i gestió per retornar-lo al seu propietari
 • Tota aquella ajuda que necessiti el ciutadà

 

A qui ens adrecem?

Treballem per tot el terme municipal de Sant Hilari Sacalm i per tots els ciutadans que estiguin en ella

Els nostres compromisos

 • Exercir llurs funcions amb respecte absolut a la Constitució, a l’Estatut d’Autonomia i a la resta de l’ordenament jurídic
 • Actuar, en el compliment de llurs funcions, amb absoluta neutralitat política i imparcialitat i, en conseqüència, sense fer cap discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social
 • Actuar amb integritat i dignitat i, en particular, abstenir-se de participar en qualsevol acte de corrupció i oposar-s’hi amb fermesa

 

Dades de contacte

Ctra. Arbúcies número 6
699492060 / 972868123
guardiamunicipal@santhilari.cat

Revisió anual del servei

 • Estadística de tots els serveis efectuats per cada agent
 • Col·laboracions amb altres serveis emergències
 • Total denúncies gestionades

Tornar