Pla Local de Joventut

El Pla Local de Joventut 2020-2023 és una eina d’anàlisi i planificació de les polítiques de joventut. Consta de diferents fases: l’anàlisi de la situació, la visualització dels recursos existents i l’elaboració de propostes d’intervenció i avaluació. Per redactar-lo, s’ha implicat, a banda dels mateixos joves, els professionals del municipi vinculats al col·lectiu i els referents polítics.

Pla Local de Joventut

Tornar