Pla de Mobilitat Urbana

El Pla de Mobilitat, finalitzat el 2018 i redactat arran d’un procés participatiu obert a tota la ciutadania, analitza la mobilitat municipal tant de vianants com de vehicles, en determina les problemàtiques i reivindicacions, i, finalment, defineix les accions que cal emprendre per aconseguir millores de seguretat, sostenibilitat i conscienciació a curt, mitjà i llarg termini.

Pla de Mobilitat Urbana

Documents adjunts

Tornar