Pla de mandat 2023 – 2027

El Pla de mandat recull els objectius que volem abastar durant la legislatura, repartits per any, i serveix per mesurar el nostre grau de compliment envers el compromís assolit. Durant les legislatures 2015-2019 i 2019-2023 hem arribat al 85 % de compliment de les fites que ens havíem marcat.

 

A més informació, pots consultar el Pla de Mandat per aquesta legislatura 2023 – 2027.

Pla de mandat 2023 – 2027

Documents adjunts

Tornar