Permisos i comunicacions de crema (foc)

Per encendre foc del 16 d’octubre al 14 de març, heu d’emplenar la comunicació de crema amb tres dies d’antelació. Del 15 de març al 15 d’octubre, per contra, cal omplir la sol·licitud de permís de crema i demanar-la amb 7 dies d’antelació.

Permisos i comunicacions de crema (foc)

Tornar