Escola Bressol La Baldufa

L’Escola Bressol Municipal La Baldufa de Sant Hilari Sacalm és un centre educatiu que acull infants des de 4 mesos fins a 3 anys, el primer cicle d’educació infantil. Aquesta escola bressol és una institució de caràcter públic, la titularitat de la qual és de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm. L’organització interna i pedagògica és elaborada i portada a terme per l’equip de mestres i educadores.

Escola Bressol La Baldufa

L’escola disposa de 6 aules i 87 places distribuïdes de la manera següent:
– Aula de lactants (menors d’un any): 1 aula de 8 places
– Aules d’infants d’1 a 2 anys: 3 aules de 13 places
– Aules d’infants de 2 a 3 anys: 2 aules de 20 places

 

Què oferim?

Treballem a través de la metodologia Reggio Emilia. Aquesta es basa en el respecte dels drets dels infants creant una escola amable, és a dir; activa, comunicativa, un lloc d’investigació, d’aprenentatge i de reflexions. Les escoles que formen part d’aquest projecte treballen a partir de les vivències dels nens/es. Perquè això sigui possible hi ha d’haver un clima de confiança i seguretat entre l’infant i l’adult. Les activitats se seleccionen segons les motivacions i els interessos dels nens i nenes. Aquestes activitats s’organitzen en petits grups tot creant processos de canvis i desenvolupaments, donant lloc a moltes situacions d’aprenentatge que ells mateixos experimenten. La metodologia Reggio Emilia, parteix de l’infant com a protagonista de tota acció educativa, i respecta i atén les seves necessitats educatives, físiques i emocionals. Té com a prioritat garantir que tota experiència i vivència de l’infant a l’escola bressol succeeixi en un ambient relaxat, de tranquil·litat, de benestar, de llibertat i de respecte.

 

Així mateix, ofereix propostes per desenvolupar processos científics, on cal formular hipòtesis, organitzar situacions d’experimentació i observació on l’infant tingui reptes per solucionar i on es pregunti: Què és això? Què puc fer? D’aquesta manera, els aprenentatges es realitzen a partir de l’observació directa o indirecte i l’experimentació i manipulació amb diferents materials naturals.

 

A qui ens adrecem

A les famílies amb infants entre els 4 mesos i els 3 anys.

 

Els nostres compromisos

– Escola oberta i participativa, convidant al diàleg i a la familiaritat per tal que tothom tingui
la possibilitat d’implicar-se i d’expressar-se lliurement, tot vetllant perquè els infants
puguin gaudir de relacions estables que els porti la seguretat necessària per a poder
interactuar amb l’entorn.
– Escola transformadora, capaç de transformar i de ser transformada.
– Escola inclusiva. L’escola acull tots els infants. Oferim a tots els nens i nenes sense
distinció de sexe, discapacitat, cultura, raça o qualsevol altra diferència, l’oportunitat de
formar part de l’escola, amb els seus companys, amb tota la seva totalitat.
– Escola integral: Eduquem en totes les àrees del desenvolupament humà, tant des del
punt de vista físic, emocional, social, cognitiu o moral.

– Escola socialitzadora. L’infant és un ésser social, per tant que per créixer i desenvolupar-
se necessita relacionar-se amb altres persones.

– Escola que genera situacions. Possibilitat d’observar, d’imitar i reproduir l’activitat dels
altres infants, d’ajudar o ser ajudats, de col·laborar, de compartir experiències i de
construir coneixements conjuntament. La interacció entre iguals té una gran incidència
en els processos de socialització, en l’adquisició de competències i destreses socials, en
la mesura que han d’aprendre normes i posar límits a la pròpia actuació, modular i

ajustar el propi comportament, acceptar altres punts de vista, relativitzar el propi, posar-
se d’acord i trobar solucions.

 

Dades de contacte

Carrer roques del rei, 40
972872888
labaldufa@santhilatri.cat
www.labaldufa.cat
Instagram: escolabressollabaldufa

Tornar