Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas

La biblioteca municipal té com a objectius principals facilitar instruments que ajudin a satisfer les necessitats d’informació, educació i lleure de totes les persones, i esdevenir un espai de relació i sociabilitat, un centre d’accés a la informació local i comarcal i un punt d’animació cultural i promoció de la lectura

Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas

Què oferim?

– Préstecs de documents (llibres, DVD, revistes…)
– Punts de lectura, estudi i sala infantil
– Ordinadors i impressora pels usuaris i Accés a Wifi
– Club de lectura adults i infantil
– Hores del conte i tallers familiars
– Tallers TIC
– Préstecs lots a Escoles i Entitats i préstec interbibliotecari
– Concurs Punts de llibre
– Concurs Narració curta
– Exposicions
– Suport e-biblio
– Visites escolars
– Presentacions de llibres i xerrades
– Web on hi ha Regira (digitalització de revistes locals)

 

A qui ens adrecem?

– La Biblioteca està oberta a tothom

Els nostres compromisos

– Treballar perquè la biblioteca sigui un espai de trobada, convivència i relació
– Oferir un servei Bibliotecari de qualitat i adaptat a la demanda de la població ,
que arribi a tothom
– Vetllar pels col·lectius més vulnerables, garantint l’accessibilitat a les activitats i
a fons pensats especialment per ells.
– Vincular la Biblioteca amb cadascun dels agents educatius i culturals del
municipi.
– Garantir l’accés a la informació de qualitat i veraç a tothom.
– Treballar pel foment de la lectura en tots els àmbits possibles

 

Dades de contacte

Plaça Dr Gravalosa, 4
972868008
biblioteca@santhilari.cat
https://www.bibgirona.cat/biblioteca/sant-hilari

 

Revisió anual del servei
– Estadístiques préstecs
– Comptabilització de visitants
– Clubs de lectura: número de trobades i assistents
– Número de sessions Wifi
– Número de sessions i usuaris
– Número d’assistents
– Enquesta de satisfacció
– Visitants a la web

Tornar