Arxiu Municipal de Sant Hilari Sacalm

L’Arxiu Municipal de Sant Hilari és l’òrgan de l’Ajuntament especialitzat en la gestió, el tractament, la custòdia i la difusió de la documentació. Les seves competències són organitzar la documentació que es genera des de les dependències municipals i vetllar per salvaguardar el patrimoni documental

Arxiu Municipal de Sant Hilari Sacalm

Què oferim?

  • Tractar documents que genera l’Ajuntament
  • Tractar Fons personals i patrimonials
  • Préstec i consultes d’Expedients d’obres, expedients d’activitats…
  • Consultes de documents per investigació històrica
  • Creació de beca de recerca per publicar programa de festa Major i suport al programa de Festa Major
  • Suport a publicacions locals
  • Destrucció documentació
  • Difusió de temes relacionats amb l’arxiu

 

A qui ens adrecem?

  • L’Arxiu està obert a tothom que necessiti consultar alguna documentació dipositada allà

Els nostres compromisos

– És missió de l’Arxiu aplegar i conservar els documents i fer-ne un tractament adequat

– Vetllar també per la preservació i la conservació per garantir la permanència del patrimoni documental, ja sigui en suport convencional o digital.

– Fomentar la relació amb l’entorn. L’Arxiu és una institució de, per i per a la ciutadania. El patrimoni documental, els documents, la informació i les dades que conserva han de ser a l’abast de tothom i cal facilitar-ho al màxim.

– Treballarem per augmentar la visibilitat de les activitats i els serveis de l’Arxiu i enfortir la col·laboració externa.

 

Dades de contacte

Plaça Dr Gravalosa, 4

972868008

arxiu@santhilari.cat

 

Revisió anual del servei

– Número de consultes i préstecs

– Número de fons tractats

– Quantitat de metros lineals plens

Tornar