Àrea econòmica i de bon govern

Hisenda municipal

— Carles López

Seguretat ciutadana i governació

— Jordi Rotllant

Recursos humans

— Jordi Moragas

Promoció econòmica (Comerç, turisme, ocupació, empresa i emprenedoria)

— Carles López

Comunicació, transparència i participació ciutadana

— Jordi Moragas

Serveis municipals i municipalització

— Jordi Moragas

Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)

— Eduard Carrillo

Tornar