Altres subvencions rebudes

Relació de subvencions concedides per altres administracions públiques a l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

Altres subvencions rebudes

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Redacció projectes constructius d’actuacions de protecció davant d’avingudes que beneficiïn una zona urbana i d’actuacions de prevenció i reparació de danys en el domini públic hidràulic en trams urbans

Any 2023

Expedient: P2022.22.000106

9.000,00€

 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural – Generalitat de Catalunya
Subvencions per a l’any 2023-2024 als espais naturals de Catalunya, els hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2022

Any 2024

Expedient: ARP311/23/000020

5.919,92 €

 

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
Realització d’actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya

Any 2024

Expedient: AXB001/23/000045

6.695,51 €

 

 

 

Tornar