Alta o modificació d’empadronament

Si sou propietaris d’un habitatge o titulars d’un contracte de lloguer, cal que ens porteu la sol·licitud que trobareu aquí, una fotocòpia del DNI i les escriptures de propietat o el contracte de lloguer. 

Alta o modificació d’empadronament

En cas de no ser el titular, cal aportar també el document d’autorització del titular de l’habitatge i una fotocòpia del DNI de l’autoritzant.

Documents adjunts

Tornar