Dijous 6 de juny

“REFLEX” Instal·lació interactiva sobre el consum d’aigua

Horari→ De les 9 del matí a les 6 de la tarda
Lloc→ Plaça Doctor Gravalosa
Organitza→ Regidoria de Medi Ambient
#Medi Ambient
#Turisme

Exposició interactiva accessible a tothom que permet reflexionar sobre el consum d’aigua i les necessitats d’aquest recurs a nivell global

“REFLEX” Instal·lació interactiva sobre el consum d’aigua

Consta d’una estructura de 4 x 2 metres que representa el consum mitjà diari d’una persona que viu a Catalunya (142 litres).

Durant la jornada lectiva els centres educatius faran activitats dinamitzades.

Tornar