Dimarts 19 d'octubre

Presentació del servei de Teleassitència

Horari→ 11 del matí
Lloc→ Casa de Cultura
Organitza→ Tunstalltelevida
#Solidaritat

Presentació del servei de Teleassistència

Presentació del servei de Teleassitència

Tornar