Dilluns 28 de juny

Presentació del SAI, servei d’atenció a persones LGTBI

Horari→ 6 de la tarda
Lloc→ Sala Noble
Organitza→ Regidoria de ciutdania, solidaritat i polítiques d'igualtat
#Solidaritat

Presentació del servei comarcal SAI

Presentació del  SAI, servei d’atenció a  persones  LGTBI

Tornar