Del 29 de juny al 30 de juliol

Exposició “Escriure, llegir i comptar”

Lloc→ Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas
Organitza→ Biblioteca Soledat Ridaura i Feixas
#Cultura

Ensenyar i aprendre en un territori rural (la Selva interior 1857-1981)

 

 

 

Exposició “Escriure, llegir i comptar”

Una exposició que sorgeix a principis del 2020 quan l’Assemblea d’Òmnium La Selva Interior va plantejar a l’Arxiu Comarcal de la Selva la possibilitat de realitzar conjuntament una exposició que s’emmarqués en el cicle L’Escolarització a Catalunya, 1900-1950.

El fil conductor de l’exposició ens mostra l’educació en un dels vessants més desconeguts, l’activitat d’ensenyar i aprendre en els indrets allunyats dels nuclis urbans consolidats, en què anar a escola suposava un plus de dificultat, tant per als ensenyants com per als alumnes, procedents d’entorns rurals dispersos. El marc territorial escollit és els dels municipis que s’integren en l’àrea estrictament física, no pas administrativa, que és la Selva interior.

 

Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural

Tornar