10 i 11 d'octubre

Els 7 misteris de la natura

Horari→ de les 10 del mati a la 1 del mig dia
Lloc→ Camins de Bosc
#Turisme

Experiència per a nens de 6 a 12 anys de curta durada. Gimcana de 7 proves on es descobreix un personatge al mig de la Natura que ens anirà desvetllant els seus valors espirituals i necessitarà la nostra ajuda per resoldre els seus problemes i dificultats.

Inscripcions https://animadenatura.com/tour/els-7-misteris-de-la-natura/

Els 7 misteris de la natura

Tornar