Del 9 de novembre al 4 de desembre

CURS COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Horari→ de les 9 del matí a les 2 del migdia
Lloc→ Edifici Aqua
#Promoció Econòmica

El curs de competències digitals bàsiques està dirigit a totes aquelles persones
que, per motius formatius o generacionals, no han tingut accés a les noves tecnologies
i volen adquirir els coneixements bàsics que els permetin adquirir les
habilitats necessàries per desenvolupar-se amb facilitat en la societat actual.

CURS COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES

Tornar